Urinteststroke

Index

Urinteststroken voor de snelle detectie van de meest belangrijke parameters

"Urinteststroken" vinden

Met moderne urinteststroken kunnen tot 10 parameters tegelijkertijd in de urine vastgesteld worden. Voor de arts zijn de volgende parameters van belang: de dichtheid, pH, leukocyten, nitriet, proteïne, glucose, keton, urobilinogen, bilirubine en bloed. Bij de visuele urineanalyse wordt de teststrook waarop de testvelden zich bevinden ongeveer 1 seconde lang in maximaal 2 uur oude urine gedompeld. Het is belangrijk dat alle testvelden op de urineteststrook bevochtigd worden. Daarna worden de kleuren op de urineteststrook vergeleken met de kleuren op de verpakking en zo wordt het resultaat bepaald. 

Kleurveranderingen die alleen aan de randen van het testgebied of na meer dan 2 minuten optreden zijn zonder diagnostische betekenis. Om nauwkeurige meetresultaten te garanderen  is het ook belangrijk om voor een goede opslag van de teststroken te zorgen en op de houdbaarheidsdatum te letten.

Urinteststroken worden tegenwoordig door veel bedrijven aangeboden, waarbij de teststroken van de firma Roche en Bayer in Duitsland waarschijnlijk het meest aangetroffen worden.

Het volledige urinteststroken assortiment van de firma’s Roche en Bayer vindt u bij de Praxisdienst.nl.