Naaldencontainer

Index

Naaldencontainer - canules en spuiten veilig verwijderen!

"Naaldencontainers" vinden

Duurzame naaldencontainers zijn een must in iedere praktijk! Om het infectierisico als gevolg van snij- en steekverwondingen bij de verwijdering van gebruikte naalden, spuiten, pipetpunten scalpelmessen te vermijden is het gebruik van overeenkomstige containers een dwingende noodzaak.

Moderne naaldencontainers hebben in de deksel afstrijksleuven die het verwijderen van canules en scalpelmessen vereenvoudigen.

De deksel van de container is zo ontworpen dat het in een stand vergrendelt, later opnieuw geopend, of in een andere stand definitief afgesloten kan worden. De naaldencontainer is dan lekdicht en reukloos afgesloten.

Om aan de verschillende eisen betreffende de aard en omvang van het te verwijderende artikel te kunnen voldoen zijn deze naaldencontainers in diverse maten te verkrijgen. Te beginnen met een handige 150ml box voor gebruik op huisbezoeken tot aan containers met 2 liter volume, zijn er vele maten beschikbaar.

Vanwege de enorme vraag door een verhoogde sensibilisering bij de gebruikers en dus sterk gestegen volumes zijn de prijzen voor naaldencontainers in de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald en spelen vandaag de dag in de begroting van een praktijk of ziekenhuis geen belangrijke rol meer.

De gezondheid van personeel in dokterspraktijken en ziekenhuizen is hoe dan ook niet met geld te betalen.