Bloedafname

Bloedafname

Een bloedafname kan plaatsvinden om diverse redenen, ofwel om monstermateriaal voor de uitvoering van een laboratoriumtest af te nemen ofwel om therapeutische redenen (bijv. voor de behandeling van een hemochromatose).
Bij Praxisdienst vindt u daarom in de categorie bloedafname niet alleen bloedafnamesystemen, maar ook aderlatingsinstrumenten en vacuümflessen voor aderlatingen.
De bloedafnamesystemen omvatten zowel monovettes en sedivettes van Sarstedt als microvette- en multivettesystemen. Ongeacht het onderzoek dat u wilt uitvoeren, vindt u bij Praxisdienst het bijpassende bloedafnamesysteem voor uw behoefte.
Het SafetyTray-blad voor bloedafname maakt een overzichtelijke rangschikking mogelijk van alle voor de bloedafname vereiste materialen. Het eenvoudig te reinigen blad voor bloedafname kan dankzij een handgreep ook zonder problemen worden getransporteerd.
Bloedbezinkingsstandaarden, natriumcitraat en bezinkingspipetten completeren het assortiment in de categorie bloedafname.

Subcategorie naar Bloedafname

  • Aderlaten Aderlaten

    Hier vindt u vacuümflessen, aderlatingsinstrumenten en Strauß-naalden voor professionele uitvoering van aderlatingen.

  • Bloedafnamesystemen Bloedafnamesystemen

    Monovettes en sedivettes met verschillende preparaties en bijpassende toebehoren vindt u in de categorie bloedafnamesystemen.

  • Bloedbezinkingsstandaarden Bloedbezinkingsstandaarden

    Bloedbezinkingsstandaarden, bezinkingspipetten en natriumcitraat voor BSE-bepaling koopt u voordelig bij Praxisdienst.